Folkestyre er til for deg og meg. Respekten for det må gå foran ambisjoner og skiftende meninger.

Partipolitikken er viktig og overbygningen er demokratiet. Her i Vesten står og faller hele vår tilværelse på det og viktigst er lokaldemokratiet. Uten det har vi ingenting.

Det fantastiske med demokratiet er at alle stemmeberettigede kan bli hørt, sett og tatt vare på. Ingen vits i å si sin mening hvis man ikke blir tatt hensyn til. Heller ingen vits i å stemme hvis politikerne man stemmer på, ikke holder ord, ikke gjør sin gjerning på det programmet de er valgt på eller misbruker tilliten de har fått.

Dette har alltid vært grunnprinsippene i demokratiet. Uten å kunne stole på at de folkevalgte holder ord og kjemper for sakene de er blitt valgt inn på – uten egennytte, mister folket tilliten og demokratiet forvitrer. Å videreføre den tanken er skremmende, for hva kommer inn i stedet? Det er noe den enkelte av oss bør tenke over, for det er her politikerforakten oppstår.

Overgang til annet parti enn det man er blitt valgt inn på i en kommunestyreperiode, er en av de tingene som svekker demokratiet. Det er innlysende at det er kjedelig å ikke kom inn i kommunestyret på den plassen man opprinnelig står på. Undertegnede har opplevd det selv to ganger. Svært skuffende hvis skal man være ærlig, og det bør man jo være. Andre i partiet har fått flere personstemmer enn meg og jeg er blitt vara. Altså svært skuffende, men det må være helt greit. Respekten for demokratiet kommer først.

Eller man kan tro at man får større politisk gevinst ved overgang til et annet parti. Kanskje det oppnås en gevinst i øyeblikket, kanskje ikke, men tilliten til slike politikere blir ubønnhørlig svekket og på sikt tapes kraften i demokratiet. Demokratiet handler grunnleggende sett om folkestyret. Ustadige og upålitelige politikere er den raskeste og mest effektive måten å hindre at folkestyret overlever, for det er under press.

Folkestyre er til for deg og meg. Respekten for det må gå foran ambisjoner og skiftende meninger. Folkestyret er som sagt, under et veldig press – i alle land som har det, og vi som politikere har et særlig ansvar for å videreføre respekten for det ved å være vårt ansvar bevisst. Flertallet må bestemme. Så enkelt er det.

Anne Lund Sjøstrand

Lindesnes Frp