Rolleblanding ved prioritering av søknader om tilskudd?