Vi vil fylle våre skoler og barnehager med sann og sunn lærdom uten en menneskefiendtlig agenda

Partiet Konservativt blei dannet for blant annet, å fremme de kristne verdiene som vårt samfunn er bygd på. Verdier som ærlighet, moral, aksept, arbeidsvilje, medmenneskelighet og nestekjærlighet er alle verdier som har sin grunn i den kristne tro.

Vi ser at samfunnet nå i stigende grad stenger Gud ute fra barnehage og skole. Den forankring og trygghet som før gjennomsyret vår utdanning, har falt bort.

Et resultat av dette ser vi i dag: Barn og unge i drift, håpløshet og normløshet. Derfor ønsker Konservativt kristendommen tilbake i barnehage og skole.

Vi ønsker den forvirrende og destruktive kjønnsideologien ut av våre læreplaner. Etter vår mening hører den hjemme på skraphaugen.

Vi vil fylle våre skoler og barnehager med sann og sunn lærdom uten en menneskefiendtlig agenda.

Tradisjonelle fag som norsk og matte må styrkes og læreboka verdsettes høyere. Vi ønsker også mer opplæring i god økonomistyring samt mer valgfri praksis.

Konservativt vil ha ro og orden i klasserom og friminutt. Vi vil gi læreren tilbake autoriteten og gi ham redskap til å gjennomføre dette.

Vi ønsker en barndom uten mobbing og utenforskap. Alle skal føle seg inkludert og verdifulle.

Som vi alle vet, er barna nasjonens framtid. Store kutt her går på bekostning av vår felles framtid. Det er derfor uverdig å stramme ytterligere inn i en allerede trang skolehverdag. Skolen må få nok midler til en hensiktsmessig undervisning.

Da barnet først og fremst er foreldrenes ansvar, mener vi at friskolenes kår ikke må svekkes. Foreldrene må ha trygghet for at deres barn får en opplæring som samsvarer med deres livssyn og overbevisning.

Konservativt vil gi våre unge håpet tilbake. Det kan blant annet skje ved å styrke kristendomsfaget.

Oddbjørn Håland,

Mandal