Når kommunen per i dag har utgifter på kroner 40 millioner til TT i Strømsvika! Hva blir slutt regningen med renters rente, og hva blir kommunens utgifter etter eventuelt utbygging i Sodevika?

Kenneth Johnsen