Foto: Rambøll/for Statens vegvesen

Lovende av veidirektøren