Høyres «trygge styring» og eiendomsskatt?

Foto: Marianne Furuberg