De norske særreglene for fornyelse av førerkort er både ressurskrevende og hensiktsløse