Hummerfiskerne

Alle ferieukene i året

Er blitt spart til oktober

Når startskuddet går

Glemmer de alle slags lover

Det oppstår konflikter

«Den plassen er min»

Per Ivar rekker tunge

Og hiver ut teinen sin

Når fiske er over

Er det fortsatt en kamp

Stjeler hummer fra sanketeiner

Og driver med ramp

Det er ikke fred å få

De bruker både nebb og klør

Det er et hardbarka miljø

For hummerfiskerne i sør

Kristian Romedal/dikter på deltid

Kristian Romedal er lærerstudent på NTNU i Trondheim, og skriver dikt på deltid. Foto: Privat