Leserinnlegg

«Naturen har en verdi som ikke kan måles i penger!» Slik formulerer FNs Naturpanel seg.

Lindesnes kommune går den motsatte vei. Det viser seg i vedtaket som ble gjort da partiene vedtok å jevne halvøya som som rommer det gamle Natoanlegget med vannet. Det vil si at man sparer et par meter og jevner den resterende steinmassen utover for å lage en gigantisk industritomt og venter at en industri vil etablere seg der midt i Mandals skjærgård.

Det vil selvfølgelig ikke skje på kort sikt så vi får gleden av å se naturraseringen i flere år før en bedrift etablerer seg der. Det skjer på det vakreste området i skjærgården, det vet jeg for jeg har tilbrakt mange somre på den østre dele av denne halvøya det her er snakk om. Det er trist og sjokkerende at «ansvarlige» politikere kan gjøre slikt. Man kan jo alternativt jevne resten av Gismerøya flat og vente på at noen vil etablere seg der.

Jan Henrik Jensen