Jeg leser i regionavisen Fædrelandsvennen at Kristiansand har magre kommunebudsjetter, sågar store underskudd og 12–13 milliarder kroner i lån. Derved enorme renteutgifter som tar midler fra mange gode formål. Hører at kommunale boliger må selges, skoler nedlegges, med mer.

Fra sidelinjen forundrer det meg meget at man ikke oppløser eller nedlegger Cultiva som har en kapital på rundt 2,5 milliarder kroner, og tilbakefører kapitalen til folket/kommunekassa. Når man hører om lange matkøer i Kristiansand, så virker dette helt absurd. Utrolig mange har ikke lenger nok midler til å dekke familiens basale behov. Høye strømutgifter, renter, eiendomsskatt, økte kommunale avgifter, bomavgifter og drivstoff, samt stigende priser på dagligvarer og alt annet, driver folk til fortvilelse og avmakt.

Utrolig mange har ikke lenger nok midler til å dekke familiens basale behov.

Kapitalen som Cultiva disponerer tilhører innbyggerne i Kristiansand kommune. Den store tabben oppsto i 2001, da kommunen solgte det meste av sine aksjer i Agder Energi. Denne tabben ble oppfulgt av en enda større tabbe, da man dannet stiftelsen Cultiva utenfor kommunens kontroll. Med de store aksjeutbytter som er foretatt fra Agder Energi/Å-Energi i årene etter salget, har kommunene tapt gjennomsnittlig rundt 400.000 kroner per dag i utbytte. Eksempelvis i løpet av de to årene 2018-19, tapte kommunene 270 millioner kroner som kunne gått i kommunekassa. Regnet sammen så har da kommunen tapt omtrent 3,4 milliarder kroner siden salget. Penger som kunne vært brukt til velferd for folk flest.

Jeg vil tro at dersom det ble foretatt en innbyggerhøring i Kristiansand kommune i dag, så ville det blitt et enormt flertall for å oppløse Cultiva, og tilbakeføre kapitalen til folket. Det var innbyggerne som var de reelle eierne av aksjene i Agder Energi da de ble solgt! Det er ingen umulighet å oppløse en stiftelse som Cultiva, uansett hva «fiffen» sier om den saken. Det siste folk trenger nå er å druknes i mere kunst og kultur, når de lider som verst økonomisk! Det er godt at Lindesnes kommune har beholdt sitt arvesølv. Utbyttet fra Å Energi kommer godt med i et slunkent kommunebudsjett.

Helge M. Bornøy,

Mandal