Mandals klimamål?

Leser at Kristiansand kommune har vedtatt å kutte klimautslippene med 40% innen 2030. Det som snart skal behandles er klimabudsjettet. Kommunens mål er å redusere utslippene med 133.500 tonn CO2 de neste 10 årene. Budsjettet viser at i beste fall hvis mål alle mål og planer slår inn vil utslippene bli redusert med 34 prosent. Mens Kristiansands mål er 40 prosent kutt har de andre storbyene, Oslo og Trondheim, slått fast at de vil kutte utslippene med henholdsvis 95 og 80 prosent. I følge FNs klimapanel må de globale utslippene reduseres med mellom 40 og 50 prosent innen 2030. Innen 2050 må netto utslipp være 0 hvis 1,5-gradsmålet skal nås. Mitt spørsmål til Mandal kommune er da: Hva er Mandal kommunes klimamål, bestemt av hvem?

Jan Henrik Jensen

Les hele saken med abonnement