Foto: Illustrasjonsfoto

Høring om boplikt – nedsatt konsesjonsgrense