Høring om boplikt – nedsatt konsesjonsgrense

foto