Ja til ferdigstillelse av idrettsanleggene i Holum