Debattinnlegg

Som avisa Lindesnes nylig omtalte så bygger Recharge nå seks lynladere i samarbeid med Finn Pedro Nilsen som driver YX-stasjonen og feriesenteret på Mones. Disse laderne kommer godt med for både lokalbefolkningen, tilreisende og forbipasserende. Norge har nemlig et skrikende behov etter nye ladestasjoner.

Elbilsalget går så raskt at utbyggingen av nye ladestasjoner ikke henger med i svingene. Mens det i fjor var 106 elbiler per hurtiglader, så hadde tallet økt til 114 ved årsskiftet, og det fortsetter å øke. Allerede opplever bilistene køer og ventetider på utfartsdager. Uten takskifte i utbyggingen av ladestasjoner vil vi ha 140 elbiler per lader om få år. Det vil gjøre at køene vi i dag ser på utfartsdager blir hverdagskost.

Vi i Recharge, som er en av Nordens største operatører av ladestasjoner, har lenge slått alarm om utviklingen.

«Jamen, så bygg flere ladestasjoner, da!»

Jepp, det skulle vi gjerne gjort! Dessverre er det flaskehalser som gjør at utbyggingen går mye saktere enn den behøver å gjøre. Først og fremst skyldes det saksbehandlingstid hos kommuner og nettselskap. I dag kan det ta mer enn et år fra vi søker om å bygge ladestasjon til vi får svar på søknaden. Det er årsaken til at vi kommer til å bygge omtrent 300 ladestasjoner i år, selv om vi har kapasitet til å bygge 650.

Det er ikke behov for subsidier eller økonomisk støtte til ladeoperatører for å få bygget ut ladestasjoner i høyere tempo, alt som trengs er raskere saksbehandling. Vi ber derfor myndighetene opprette et hurtigspor hos kommuner og nettselskap for behandling av søknader om bygging av ladestasjoner.

Det må til for å unngå at Norge skal styre mot ladekaos.

Stian Mathisen, næringspolitisk leder hos ladeoperatøren Recharge.