Nå er det jul, vår store høytid, som vi jo feirer hvert et år. Vi tenner lys og pynter tre, på bakken ligger det litt sne. Fra nattens himmel stråler stjernelyset ned. Vi setter julemat på bordet, det legges pakker under tre. Vi synger julens glade sanger, slik vi har gjort så mange ganger. La oss alle få ta del i julens fred. Ja, la oss alle få ta del i julens fred.

Men kanskje er det lett å glemme, når kvelden feires trygt og godt. Vår lille verden er så stor, så vidt forskjellig der vi bor, så mange skjebner helt fra sør til langt mot nord. Så stopp litt opp og send en tanke, til de som sliter mer enn deg. La julen være tid for omsorg, la oss tenke på hverandre, la oss ikke ta for gitt den gylne vei. Nei, la oss ikke ta for gitt den gylne vei.

Det er så leit å være ensom. Det er så tungt å være redd. Vi hyller rikdom opp i sky, men ikke alle finner ly, i varme hus som står pent opplyst i en by. La julen være tid for varme. La fred og vennskap bli vårt mål. Da kan vi alle livet hedre, vi vil alle få det bedre. La oss sammen skape fred på livets vei. Ja, la oss sammen skape fred på livets vei.

Aage Bessesen