Stortinget har bestemt at kommuner kan ta utbytte fra havnene sine. Den tid hvor alle havnepengene bare måtte brukes på havn, er forbi. På møtet i det interkommunale havnestyret 10. oktober i år fremmet Vegard Launes (H) forslag om at Kristiansand havn IKS skulle betale 2 millioner kroner i utbytte til Lindesnes kommune og 8 millioner kroner i utbytte til Kristiansand kommune. Bakgrunnen er at Kristiansand bystyre tre ganger har vedtatt at havna skal betale utbytte til kommunekassa, som kommunene kan bruke til skolebygg eller for eksempel helsehus.

De tre representantene fra Lindesnes kommune stemte alle imot forslaget om at den interkommunale havna skulle betale utbytte. Sammen med ansattrepresentant og brukerrepresentant var dette nok til å avvise forslaget fra Launes. Det undrer meg litt at de tre representantene fra Lindesnes alle sammen stemte nei til utbytte. Har Lindesnes kommune så god råd at dere ikke trenger utbytte fra havna?

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Kristiansand MDG