Debattinnlegg

I en svært krevende tid la regjeringen frem et stramt budsjett for å trygge vanlige folks økonomi. Selv et stramt budsjett har rom for viktige saker i Agder. Men viktigst er det at regjeringens generelle nasjonale politikk gjennom hele året også svarer på Agder sine utfordringer og muligheter. Særskilte satsninger for Agder, som fem millioner til havvind satsing, én million for å sikre Setesdals kulturarv som er Unesco-vernet, 21 millioner til rekefiskeriet, gratis Hidraferge, gul midtstripe på RV9 og videreføring av planlagte veier i Nye veiers portefølje, viser at regjeringen lytter til regionens behov.

På arbeidslivsområdet er retten til heltid styrket. Det betyr mye for en regionen med høy andel deltidsansatte. Det strammes inn i den utvidede bruken av midlertidige stillinger Solberg-regjeringen innførte og tillitsvalgte har fått flere rettigheter. Likestillingssenteret på UiA har for første gang på lenge opplevd å få økte bevilgninger.

Storrengjøringen i arbeidslivet er godt nytt for arbeidstakere i Agder. Høyreregjeringens systematiske oppløsning av grunnleggende arbeidstakerrettigheter i åtte år står i grell kontrast til Ap/Sp regjeringens satsing på et seriøst arbeidsliv.

Samtidig som regjeringen sørger for trygghet i arbeidslivet satses det og mye på å skape arbeidsplasser. Store utviklingsprosjekter for å klargjøre regionen til omstilling er foreslått. Hydrogensatsing, bevilgninger til Morrow og havvind er avgjørende for dette. De foreslåtte endringene innen konsesjonsbehandling er svar på noe næringslivet og politikere i regionen har etterspurt lenge. Fylkeskommunen tilføres 38,8 millioner kroner til regionale utviklingsprosjekter.

Og det er en historisk satsning på fastlegeordningen! Helårseffekten av styrkingen er på hele 920 millioner, med 690 millioner i 2023. I et stramt statsbudsjett prioriteres allmennlegetjenesten, folk skal ha en fastlege å gå til. Fastlegekrisen som har vokst seg stor over mange år tas på største alvor. Folk i Agder er opptatt av gode sykehustilbud i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal. Regjeringen Solberg innførte flate, urettferdige kutt og privatiserte offentlige helsetjenester. Nå får sykehusene økte bevilgninger.

Vår region har et stort antall unge utenfor ordinær skole og arbeid. Regjeringen prioriterer flere tiltak for å hjelpe unge inn i arbeid eller utdanning og den styrker tilbudet for psykisk helse. Nærmere 900 millioner settes av til disse formålene.

Det er en urolig tid. Den viktigste oppgaven for enhver regjering da, er å føre en trygg og rettferdig økonomisk politikk, som sikrer vanlige folk en jobb og en trygg økonomi. Det er bra for landet og det er bra for oss som bor i Agder.

Av Cecilie Knibe Kroglund og Kari Henriksen, Arbeiderpartiet.