Enstemmig nei til vindturbiner i Audnedal

Eivind Arnt Husøy (Ap) fremmet følgende klart entydige og kortfattede forslag til vedtak i Audnedal kommunestyre 9/5-19:

«Audnedal kommunestyre sier nei til utbygging av landbasert vindkraft i vår kommune. Audnedal kommunestyre erkjenner at vi og fremtidige generasjoner har behov for elektrisitet, men mener at landbasert vindkraft har for mange negative konsekvenser.»

Han begrunnet sitt forslag ut fra at kommunestyret i Audnedal først og fremst har en plikt til å gjøre et personlig vedtak som er til beste for vår kommune.

Det er ikke vår plikt som kommunestyre å ofre vår egen natur og fauna for å gjøre det som er ønskelig og tjenlig for Europa. I dag er vår og verdens natur og arter sterkt truet og da er det ikke riktig å bruke dette som bytte-betaling for å skaffe mer ren og fornybar energi.

Debatten ble etter hans innlegg begrenset til noen få innlegg fra Bygdelista og Høyre som kunne bekjenne at det var med et tungt hjerte de kunne gå inn for å støtte et nei fra Husøy. Men når så mange som 90% av berørte grunneiere var uvillige til å avstå grunn til vindpark, så de det likevel som riktig å stemme nei i en vanskelig sak.

Med et enstemmig nei til samme sak i Lyngdal kommunestyre på samme kveld, synes det nå å skulle bli svært vanskelig for utbyggere å få gjennomslag for framtidige vindturbiner i Nye Lyngdal. Ordførerkandidaten Husøy lover å kjempe videre for saken overfor våre politikere på Stortinget.

Med dette vil undertegnede få rette en takk til samtlige politikere i Audnedal og Lyngdal for et samlet enstemmig NEI i denne viktige saken.

Steinar Fuglestveit

Les hele saken med abonnement