Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Anne Mette Foshaugen, mener det er viktig å sikre en lønnsutvikling for alle og motvirke at de lavest lønte i offentlig sektor blir hengende etter i lønnsutviklingen. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Anne Mette Foshaugen, mener det er viktig å sikre en lønnsutvikling for alle og motvirke at de lavest lønte i offentlig sektor blir hengende etter i lønnsutviklingen. Foto: Marianne Furuberg

Alle like viktige i lønnsoppgjøret!