Nok en gang har Aage Wilhelmsen fra Kleven beriket lokalhistoria i og rundt Mandal. Det er nå tale om nr 5 av de interessante og populære minnebøkene.

Aage har i de siste utgavene hatt med seg en fast stab i minnebøkene: Typograf Reidun Ann Høgsås, lokalhistoriker Knut Lindseth og journalist fra «Lindesnes Avis», Geir Nerhus. Det er nå nr 5 av de populære bøkene som er på markedet. Det er ei bok som dokumenterer det som har vært før oss!

Innledningen er skrevet av Ole Aa. Brattfjord. Boka er på ca 250 sider og viser by og land, bønder og fiskere, et godt gjennomsnitt av det liv vi kjente i vår region. Industriarbeideren er med, det er også skipsbygningsindustrien.

Om noen år vil nok mange si: Å, var det sånn det så ut der. Det hadde jeg helt glemt. Boka inviterer til mimring og ettertanke.. Bildene er godt dokumenterte med navn på personer og steder, og noen av dem er det også knyttet historier til som gjør det hele enda mer interessant.

Det er utrolig at det er blitt hele 5 bøker av bilder leserne har sendt inn til «minneboken», en fast spalte i «Lindesnes avis» gjennom mange år, og det er rosverdig at de nå er bevart for etterslekten gjennom disse fem bøkene. All ære til Aage og hans «crew».

CJ Bentsen