Jeg ser at det for Torland sin del er komplett uforståelig at noen skulle ha interesse av skiltene. Jeg tror heller det er frustrasjon og misnøye over måten dette er gjennomført på for her føler en virkelig å bli satt på sidelinjen.

Når en vurdering fra saksbehandler til komiteen slutter på følgende måte: (sitat) Dersom en endrer det tilbake kan en risikere å få nye merknader som tilsier ny behandling. (sitat slutt) Dette oppfatter jeg faktisk som en trussel overfor komiteen, Gjør som jer sier, ellers. Saksbehandler kan slå seg på brystet, jeg klarte det. Når det gjelder selve komiteen så tror jeg den har lokalkunnskap, men ikke god nok lokalkunnskap, det kommer i hvert fall ikke til syne. Hva blir så konklusjonen på slike diktatoriske framgangsmåter som jeg synes er utøvet her. For meg synes det som om kommunen har et ikke ubetydelig ledelsesproblem.