Selv om Lindesnes kommune var blant de beste i Agder på å lyse ut heltidsstillinger innen helsefagyrket i 2022, har vi en lang vei å gå.

I oktober i fjor kom det fram i en deltidsundersøkelse i velferdssektoren at halvparten av ansatte med deltidsstillinger i Lindesnes kommune jobbet ufrivillig deltid. I tillegg var det samlede sykefraværet i kommunen i 2022 8,92 prosent, mens målsettingen er 6 prosent. Høyest sykefravær i velferd og oppvekst. Jeg jobber selv som vikar på Mandal sykehjem, og det beste hadde jo faktisk vært om det ikke var like stort behov for meg på jobb.

Sykefravær, vikarbruk og overtid koster mye og gir innbyggerne våre dårligere tjenester. Vi i SV tror at økt grunnbemanning i velferd og oppvekst kan få ned det høye sykefraværet. Det er en tydelig sammenheng mellom grunnbemanning og sykefravær. Når bemanningen er for lav, blir de ansatte overarbeidet og belastet. Dette kan føre til fysisk og psykisk utmattelse, som igjen øker risikoen for sykefravær. Ved å øke grunnbemanningen gir vi de ansatte muligheten til å utføre jobben sin på en forsvarlig måte, og det kan bidra til å få ned sykefraværet samtidig som kostnadene reduseres på lang sikt.

I Ørland kommune hadde de et prøveprosjekt der de økte grunnbemanningen i barnehagene i fjor og resultatet ble at sykefraværet gikk ned med 32 prosent på et år. I tillegg opplevde de forutsigbarhet og stabilitet på jobb, noe som også kom barna til gode. Et slikt prøveprosjekt er et godt eksempel på hva som kan gjøres i vår kommune. Det kan være lønnsomt for både kommunen, brukerne og de ansatte. Vi har ikke råd til å ikke prøve!

Det finnes grenser for hvor fort barnehagelærere kan springe og hvor dårlig samvittighet helsefagarbeidere kan sitte igjen med etter endt arbeidsdag. Grunnbemanningen må økes slik at ansatte kan klare å gi den omsorgen de er ment å gi.

Vi har i tillegg et økende behov for flere kvalifiserte ansatte i velferdssektoren. Når halvparten av deltidsansatte ønsker å jobbe mer, er jo egentlig det en løsning i seg selv. Derfor ønsker vi at deltidsansatte får tilbud om å øke sin stillingsprosent. Ofte er det heller ikke nok å leve på deltidslønn, og med økende og uforutsigbare priser har mange behov for trygge heltidsstillinger. Av den grunn ønsker vi rett til heltid.

SV vil ta kampen for at det skal være attraktivt å jobbe i helse, oppvekst og velferd i Lindesnes kommune ved å øke antall heltidsstillinger. Vi vil også ta kampen for at brukere skal få verdige og gode tjenester ved å øke grunnbemanningen.

Britney Røyland, 2. listekandidat for Lindesnes SV