Jeg tror vi alle heier på en kommune i utvikling og mange nye arbeidsplasser, men ikke til enhver pris.

Er det riktig at flere titalls fastboende familier og hytteeiere mister hjemmene og eiendommene sine for evig og alltid, for opptil 15–20 arbeidsplasser for de neste 15–20 årene? For hva? For ei grønn næring der ingen avtaler er inngått.

Her skal det sprenges bort de tre sørligste landfaste gårdene som ligger i skjærgården fra 60–70 meters høyde ned til 3 meter over havet, på en påstått «skånsom» måte, over de neste 15–20 årene, mens de som har eiendom i området, blir umyndiggjort, og må gå fra hus og hjem. Og til hvilken pris?

Naturen og en del av kysten blir utsatt for et vanvittig inngrep, som gjemmes bak det grønne skiftet. Entreprenøren påstår at de skal sprenge skånsomt. Er klimagassutslipp på opptil 11458,7 tonn c02 (Naturvernforbundet) ekvivalenter over de neste 20 årene skånsomt og klimavennlig? Den vanlige mann i gata kan knapt sage ned ei grein, eller bygge seg en liten platting på egen eiendom langs kysten, før man pålegges sanksjoner fra kommunen, som i tillegg genererer store overskrifter i avisene. Men å legge ned eldgammel vernet eikeskog, og gravlegge de i en egen trekirkegård er greit? Hva er det som skjer? Det er uberørt natur der ute som raseres.

Kommune og entreprenør B&G snakker om å flytte fredede myrer og matjord som om det var deres egen eiendom.

Ved befaring ute ved Sodevika og Homsvika, deriblant sammen med Håland fra Konservativt, der man gikk over de store høydedragene hvor det nesten kan sees helt til England, ble han så imponert over det enorme naturmangfoldet, mens ørnene seilte stille og rolig over, og mente at dette er rene indrefileten av skjærgård, natur og friområde. Nå har tilsynelatende Håland og Konservativt snudd, og jeg ønsker derfor å minne han på denne opplevelsen han erfarte, og at han og hans part gikk til valg på nettopp å bevare Sodevika og Homsvika. Kom gjerne ut igjen, ta med hunden din, og nyt området før torsdagens bystyremøte for en påminnelse om opplevelsen du hadde den gangen.

Hva med havet? Som fersk fritidsfisker har jeg blitt fortalt om et tradisjonelt godt hummerfiske i Strømsvika. Etter flere ukers fiske i 2023 sesongen kan jeg konstatere at området er tilnærmet dødt for hummer, og ellers lite annet. Til sammenligning var Sodevika fruktbar, der hummer og krabber stadig var å se i teinene, men nå skal vi rasere dette området også i forbindelse med store utsprenginger på havbunnen.

Jeg tror vi alle heier på en kommune i utvikling og mange nye arbeidsplasser, men ikke til enhver pris. Vi har allerede ledig areal som fint kan benyttes til sjørettet næring som for eksempel Gismerøya. Min anbefaling er at vi flytter renovasjonsanlegget på brennevinsmyra og benytter allerede nedsprengte Strømsvika og området til søppelet til sjø rettet næring.

Vil til slutt påpeke at ved vedtak om nedsprenging vil årene fremover mest sannsynlig bli preget av stor uro og konflikter, med påfølgende rettssaker. B&G vil naturligvis betale minst mulig for eiendommene, og grunneiere vil ha best mulig betalt for tap av eiendom og tort og svie.

Ole Tønnesland,

Kleveåsen