Det hevdes i kronikk fra Node, havvinds-interesser og partipolitisk side at «Havner er som magneter på industrien». Er dette virkeligheten i for eksempel Hasuvik eller Lundevågen som nettopp har hatt slike arealer tilgjengelige i årevis? Selv Kristiansand som har et stort havne- og industrianlegg ved Andøya er det begrenset aktivitet. Det gamle kontorbygget står nesten tomt, likeså flere av verkstedhallene. Tørrdokken er i flittig bruk, men bemannes stort sett av midlertidig Østeuropeisk arbeidskraft når det er dokking. Stena Gjennvinning eksportere noe av sitt skrapmetall på kjøl, Oneco og SLB har aktivitet i sine haller, men logistikken går stort sett på vei.

De største Node-bedriftene har tradisjonelt produsert alle sine maskiner og utstyr i Øst-Europa eller Asia, og kommer nok til å fortsette med det om de skulle bli involvert i havvindindustrien. Ingen av disse bedriftene har produkter som inngår som hovedkomponenten i ei vindmølle: vinger, nav, gir og generator. Det er vel helst innen «engineering» av for eksempel fundamentene, prosjektering og avanserte styrings- og overvåkingssystemer deres muligheter ligger. Disse aktivitetene er slett ikke avhengig havnearealer. Også innen installasjon og vedlikehold har disse mye å tilby men dette vil naturlig nok foregå offshore.

Lindesnes Elektro, Hjorteland rør og Båtservice greier seg sikkert fint på sine nåværende adresser, om de skulle bli involvert i fremtidig havvind.

Kronikken argumenterte for behovet for elektrikere, rørleggere og mekaniker. Dette er profesjoner som har mange sysselsatte i dagens offshore olje- og gassindustri. Stort sett bor disse rundt om i Norges land og pendler til sin faste turnus. Lindesnes Elektro, Hjorteland rør og Båtservice greier seg sikkert fint på sine nåværende adresser, om de skulle bli involvert i fremtidig havvind.

Det som imidlertid fremstår som magneter på industrien og som alle kommuner ser ut til å legge til grunn i sine arealplener, er tilknytning til god vei. Fra Rom i Lyngdal, Lohnelier, Mjåvann, Sørlandsparken og videre østover langs E39 ligger handel og industri tett og det er store ledige arealer. Konfliktnivået rundt disse arealene har tradisjonelt vært lavt, verken landbruk eller boområder har vært særlig påvirket. Så får vi se om NRK-serien Oppsynsmannen fører til noen endringer på dette.

Men hvorfor sprenge ned Sodevika? Her er konfliktnivået høyt, naturinngrepet massivt og fremtidig industrietablering usikker. Industri, næringsliv, utdanningsnivå, arbeidsmetoder og samfunnets behov har endret seg voldsomt på disse årene. Da denne planen ble vedtatt, hadde Norge akkurat sluttet med lobotomi og tobakksreklame! Med respekt for de som den gang besluttet dette: ingen kan se 50 år fram i tid. Så hvorfor gjennomføre en så gammel plan i dag?

Kronikken kommer for øvrig like i forkant av at dette igjen skal stemmes over i Lindesnes kommunestyre. Node-sjef Tom Fidjeland har også tidligere ytret seg i avisen, da sammen med Yngve Fidjestøl. Er det Node eller steinindustrien han representerer? Ser også at Mette Gundersen (Ap) for første gang med på laget. For å gi politisk legitimitet og støtte til partikollega Even Tronstad Sagebakken?

John Zahl,

hytteeier og flittig bruker av Mandals skjærgård.