Fra Agder til Finnmark arbeides det med planer om å bygge enorme vindkraftanlegg som for all framtid vil ødelegge uerstattelig natur og villmark. Med et stipulert gjennomsnitt på 15 kvadratkilometer per kraftverk vil det utgjøre 1500 kvadratkilometer der naturen ødelegges med veianlegg, fundamenter, velteplasser, trafobygg, kabelgrøfter og lignende. Altså et areal som samlet vil være omtrent like stort som kommunene Kristiansand, Vennesla og Lindesnes.

Disse naturødeleggelsene er ikke forenelige med Grunnlovens paragraf 112, miljøparagrafen og naturmangfoldlovens paragraf én. Her er forpliktelser overfor dem som skal leve i dette landet om 100 og 200 år. Ifølge de nevnte paragrafene skal våre etterkommere ha tilgang til en natur med de samme kvalitetene som vi gleder oss over i dag.

Dette vil ikke skje når vi ser de naturødeleggelsene som skjer nå. Åseral og Lindesnes ligger verst an i Agder. Når ødeleggelsene i Sodevika skjer vil vi være alene nederst på skalaen. Det skjer ved brudd på Grunnlovens miljøparagraf og naturmangfoldloven, ikke bare vanskelig å akseptere men også ulovelig.

Jan Henrik Jensen