«Et bedre veinett vil gjøre det lettere å nå nullvisjonen»