Polen planlegger å bygge 80 slike i løpet av 2030-tallet. På sikt kommer også fjerdegenerasjonsreaktorer, som også vil kunne være aktuelle for Lindesnes kommune.

I forbindelse med nytt budsjett for Lindesnes kommune, så lager partiene noe som heter verbalforslag. Dette er forslag som går mer på langsiktighet og ønsker man vil at rådmannen skal se på, uten at det tallfestes i budsjettet.

I årets budsjett så bringer vi kjernekraft på banen. Mange tenker at det er farlig, men kjernekraft er det sikreste av alle alternativer for strømproduksjon. Kjernekraftverk har ingen skadelige utslipp, heller ikke CO2.

Energiomstillingen er helt avgjørende for fremtidige behov, og da må vi se på ulike energiformer hvor kjernekraft etter vårt syn må spille en hovedrolle.

Kjernekraft basert på ny teknologi er svært aktuelle i Norge, særlig typen små modulære reaktorer (SMR). Dette er en reaktor med et plassbehov ikke større enn en stor idrettsplass, hvor selve reaktoren er på størrelse med en togvogn. Arealbehovet for en SMR er ikke større enn at den ofte kan plasseres nær store forbrukere. Det betyr lavere linjekostnader og nettleie, betydelig mindre enn for vindkraft, og spesielt havvind

Videre vil spillvarmen kunne brukes til for eksempel fjernvarme, som vil være en ekstra gevinst for kommunen.

Vi trenger stabil og sikker kraftforsyning, dette betyr mye for sikkerheten og sårbarheten vår. Energiforsyning er en del av den kritiske infrastrukturen, derfor må den være tilgjengelig 24/7.

Det betyr at usikre og kostbare energikilder som havvind og sol alene ikke vil kunne gi oss den helhetlige sikre og stabile kraftforsyningen vi trenger, dette fordi det ikke alltid blåser og heller ikke er særlig solrikt her nord.

Norsk kjernekraft skal i første omgang bygge SMR basert på eksisterende teknologi, slike kraftverk har vært i drift i mange tiår. Polen planlegger å bygge 80 slike i løpet av 2030-tallet. På sikt kommer også fjerdegenerasjonsreaktorer, som også vil kunne være aktuelle for Lindesnes kommune. I tillegg har Norge en av verdens største forekomster av grunnstoffet Thorium, som på sikt vil kunne brukes i reaktoren.

Byggetid vil for den første SMR i Norge være tre til fire år, for de neste litt mindre. Med saksbehandling, offentlig godkjenning, og lignende må vi nok regne med seks til syv år, kanskje 10–15 år i verste fall hvis myndighetene ikke får fingeren ut. Altså 2035, omtrent som for havvind-prosjektene.

Det er allerede over 30 kommuner som nå har igangsatt søknader og prosjekter knyttet til SMR-anlegg, herunder Grenlands-området og i Nordland.

Levetid for SMR-anlegg vil være 60 år, med levetidsforlengelse opptil 100 år. Dette er sammenlignbart med vannkraft, og fem ganger lenger enn havvind som er vanvittig kostbart.

Så la oss ikke sove i timen, men gå rett på for å få kunnskap om muligheter for SMR i Lindesnes kommune.

Derfor fremmer vi et verbalforslag i kommunestyret den 14. desember som vil få et flertall bak seg.

På vegne av Frps kommunestyregruppe

Åse Michaelsen