I forrige periode var det stor enighet blant det politiske lederskapet i regionen om å satse på havvind, der alle sto sammen.

Agder er en region med store muligheter innenfor grønn industriutvikling. De siste årene har vi opplevd nærmest en bonanza når det gjelder næringer som har ønsket å etablere seg i Agder innenfor blant annet havvind, batteri og hydrogen.

Vi har kort vei til marked i Europa, teknologi og kompetansen finnes allerede gjennom vår leverandørindustri, vi har overskudd av kraft, og vi har arealene til det og mange av disse arealene er klare og opparbeidet.

I forrige periode var det stor enighet blant det politiske lederskapet i regionen om å satse på havvind, der alle sto sammen. I regjeringens strategi for grønn industriutvikling er havvind en av satsingene, og vil, etter min mening, være en av de viktigste sakene for arbeid, utvikling og levekår for Sørlandet framover.

Etter kommune og fylkesvalget i høst har vi fått nye ordførere i flere kommuner, der flere har gått ut og skapt usikkerhet om satsingen på havvind i Agder er noe vi står samlet om i regionen.

Vi trenger fortsatt støtte fra hele regionen dersom vi skal lykkes fordi:

  • Det har betydning nasjonalt at regionen står samlet. Det har vi lyktes med så langt.

  • Nasjonalt kompetansesenter for havvind er opprettet, og inne med egen post i statsbudsjettet.

  • Sørlige Nordsjø II har fått inn syv interessenter som ønsker å være med på havvindbyggingen. Der har flere lokale bedrifter signert avtaler med de som har levert inn i første runden.

  • Det er vår egen leverandørindustri fra olje- og gassnæringen som også satser på havvind, arbeidsplasser vi fortsatt ønsker og trenger i Agder.

  • Vi har havnekapasitet, og flere av de er allerede godt rustet til aktivitet innenfor havvind.

  • Det gir viktig eksportinntekter til Agder og landet.

Gro Bråten,

gruppeleder Agder Arbeiderparti