Debattinnlegg

I rådmannens budsjettforslag var det lagt inn salg av Tidemandgården og Høgtun. Begge deler ble avvist av et samlet kommunestyre. Politikerne så verdien i de to byggene, behovet for å ivareta dem på en god måte, og betydningen begge anleggene har for flere ulike brukergrupper. Med et så tydelig signal fra politikerne, skal det også være siste gang vi ser et slikt forslag fra rådmannen. Bakgrunnen er nok at politikerne selv har et ønske om å styrke kommunens økonomi ved blant annet å selge bygg man strengt tatt ikke trenger å eie. Derfor dukket dette forslaget opp. Når så politikerne vender tommelen ned, kan administrasjonen toe sine hender og overlate til de folkevalgte å finne dekning for de inntektene de her strøk fra budsjettet. Slik kan vi ikke ha det.

Politikerne har nå en gang for alle sagt klart ifra om at disse byggene ikke skal selges. Det vil derfor være god økonomiforvaltning å følge opp med nødvendig vedlikehold og oppussing, og slik unngå et forfall som fører til enda større vedlikeholdsutgifter senere. «Alle visste» at forslaget om salg var urealistisk. Det hele fremstår derfor som skuebrød, en helt unødvendig prosess, som likevel traff flere mennesker som et knyttneveslag. For noen gjaldt det arbeidsplass og inntekt, for langt flere var det utsikt til å miste et viktig nav i fritidsaktivitet og sosialt liv. Det som kan fremstå som et spill for galleriet, sendte mange mennesker ut i fortvilelse og raseri. Vi som bruker Tidemandgården, ser at den blir flittig benyttet til alle døgnets tider, av eldresenteret, av ulike lag og foreninger, og til andre sosiale sammenkomster. Og den som opplevde førjulsmarkedet på Høgtun, kunne la seg imponere av det utrolige mangfoldet innen husflid og håndverk som der ble vist! Her fikk vi se resultatet av et bredt spekter av fritidsaktivitet gjennom 2022, der lokalbefolkningen har strikket og bakt, smidd og skåret i tre, malt og tryllet frem figurer av naturens eget materiale.

Markedet her var en utrolig dokumentasjon på bredde og kvalitet, på arbeidsinnsats og tidsbruk. Gjennom året holder folk fra dalen gamle tradisjoner i hevd, de kommer sammen i hyggelig lag, og styrker dermed det sosiale limet i lokalmiljøet. Høgtun er ikke bare et bygg man kan vurdere å selge, det er en felles møteplass for et levende bygdemiljø, som ellers ikke har for mange tilbud. Jeg vil derfor utfordre deg som er politiker til å legge turen til neste års julemarked på Høgtun, der får du en flott opplevelse du ikke bør gå glipp av. God jul!

Gustav Reiersen