Naturlige lekeplasser

Det blitt mer og mer vanlig å legge plast-/gumminunderlag på lekeplassene våre. Slik plast og gummi sprer miljøgifter og mikroplast, og kan være en helserisiko, spesielt for barn. Naturvernforbundet har for eksempel i slutten av november gått ut og advart mot slike dekker. MDG informerte våre samarbeidspartier alt i september om at dette var en sak vi kom til å ta opp i perioden.

Det er sterkt bekymringsverdig at barns naturlige lekeområder er blitt kunstige plastmiljøer uten biologisk mangfold. Plasten som brukes til fallunderlag kommer som gummigranulaten på fotballbanene ofte fra kasserte bildekk /er laget av kunstig gummi. Dekket inneholder tungmetaller og andre miljøgifter, som lekker ut til omgivelsene ved slitasje. Dette er stoffer det ikke er lov å lage barneleker på grunn av de uheldige stoffene. Men - vi har frem til nå tillatt at det brukes på underlag barna skal leke på. Det er mildt sagt betenkelig.

Det er grunn til å være bekymret for denne plastens påvirkning på helsen til barn som sitter, ligger og ruller på dette underlaget i barnehager og lekeplasser i timevis. Vi vet for lite om skadevirkningene, men undersøkelser viser at miljøgifter fra plasten tas opp i meitemark og hemmer veksten. MDG vil følge et føre-var-prinsipp. Vi foreslår tillegg til kommunens Utenomhusplanen: Kommunen ønsker naturlekeplasser med naturlig underlag, trær som klatrestativ og lekeapparater i naturmaterialer kontra plastprodukter.

Når gummidekket skal skiftes ut, får kommunen i fremtiden et stort avfallsproblem, for slike skal leveres til godkjent deponering. Det vil koste mye. Nok en grunn til å slutte å bruke slike underlag på lekeplassene i vår nye kommune.

Elisabeth Lindland

Lindesnes MDG

Les hele saken med abonnement