Et veikryss til besvær

I sin leder torsdag 29.11.20 kommenterer avisen debatten den siste uken om hvilke butikker som får etablere seg i Marnarkrysset. Avisen uttaler at det ikke er opp til lokalpolitikere å bruke snever makt til å begrense utviklingen. SV kunne ikke være mer enig. Men det er lokalpolitikernes ansvar og plikt å sikre fellesskapets beste og kvalitetssikre sine vedtak. Derfor mener vi at en konsekvensutredning ville vært på sin plass i denne saken.

Vi har fått en helt ny kommune siden planene om å legge til rette for handel i Marnarkrysset startet. I og rundt Mandal skjer store endringer med nye veier, havn og utbyggingsprosjekter. Hvordan Mandal utvikler seg har konsekvenser for hele Lindesnes kommune. Vi ønsker alle det beste for kommunen
vår. Å tenke seg om og fatte vedtak basert på god kunnskap kan i denne sammenhengen aldri bli snevert!

Nå har flertallet i kommunestyret talt. Lindesnes SV håper det var et riktig vedtak som bidrar til å oppfylle kommuneplanens visjon om å sette mennesker og miljø i sentrum, og ønsker utbyggerne lykke til med prosjektet!

Rune Engeseth. Lokallagsleder SV
Eva Hinlo, Kommunestyrerepresentant SV

Les hele saken med abonnement