Kommunebudsjettet 2017 = struping av kommunale tjenester