Leserinnlegg

Årlig rammes 1700 kvinner av en form for gynekologisk kreft i Norge. I 2021 var 345 av disse pasienter med livmorhalskreft – kreftformen som kan avdekkes ved en livmorhalsprøve. Livmorhalsprøve er altså ingen forsikring for å utelukke andre former for gynekologisk kreft.

Gynkreftforeningen oppfordrer sterkt alle kvinner om å kjenne etter, oppsøke lege og kreve en undersøkelse dersom man merker forandringer i underlivet. Eggstokkreft og livmorkreft er de største gynekologiske kreftformene, og som for andre kreftformer kan tidlig oppdagelse være livreddende.

I 2021 rammet eggstokkreft 531 kvinner. Dette er en kreftform som ofte har få eller diffuse symptomer, og som typisk oppdages sent. Hele 70 prosent av kvinnene som får diagnosen eggstokkreft har spredning når diagnosen stilles. 774 kvinner fikk livmorkreft i 2021. Dette er en diagnose som ofte kan oppdages i tidlig stadium og behandles med hell, men da kreves det at symptomer tas på alvor. Unormale blødninger fra underlivet hos kvinner skal alltid utredes for kreft. For kvinner som er ferdige med overgangsalderen skal livmorkreft utelukkes ved blødninger eller farget utflod.

Symptomer på gynekologisk kreft kan være mange forskjellige, som for eksempel oppblåsthet, smerter i underlivet, mage eller korsrygg, uregelmessige blødninger, tretthet, endret avførings-og vannlatningsmønster, vekttap, vektøkning osv.

Dessverre er det en del fastleger som bagatelliserer slike symptomer. Gynkreftforeningen får stadig tilbakemeldinger om kvinner som ikke blir tatt på alvor. Dette fører til at unødvendig mange går for lenge med en form for gynekologisk kreft før de får diagnosen og kommer i behandling. Felles for mange av gynkreftformene er at de ofte har få eller ingen symptomer i tidlig stadium. Så når kvinner først oppsøker lege på grunn av ubehag eller endringer i underlivet så er det svært viktig at alle blir tatt på alvor og undersøkt.

Gynkreftforeningen jobber for å øke kunnskap om gynekologisk kreft og ikke minst hva som kan være symptomer på gynekologisk kreft, hos helsepersonell, og i befolkningen generelt.

10. januar står vi på stand rundt i hele landet for å opplyse og informere om gynekologisk kreft, og for å få flere kvinner til å kjenne etter, oppsøke lege og kreve en gynekologisk undersøkelse dersom man kjenner at det er noe som ikke stemmer i underlivet!

Vennlig hilsen Jorun N Stallemo Gynkreftforeningen Agder lokallag