Rådmannen har trukket en strek en kilometer fra strandlinjen og foreslår boplikt fra kysten til linjen. Rådmannen har trukket en strek en kilometer fra strandlinjen og foreslår boplikt fra kysten til linjen. Foto: Illustrasjon: Lindesnes kommune

Boplikt i Lindesnes kommune