Svar til innlegg ang. Israel - Palestinakonflikten