Sørlandsfotballens Venner har søkt om tilskudd for å skolere trenere for aldersgruppen 5–13 år. Her et bilde fra kampen mellom Marnardal og Flekkefjord i klassen jenter 7 år under Lindesnes Cup i 2019. Sørlandsfotballens Venner har søkt om tilskudd for å skolere trenere for aldersgruppen 5–13 år. Her et bilde fra kampen mellom Marnardal og Flekkefjord i klassen jenter 7 år under Lindesnes Cup i 2019. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Sørlandsfotballens venner