Helsehuset i Mandal skal plasseres på Orelunden. På en sandslette som er 12 til 30 meter tykk. I tillegg ligger sletten en meter over vannet. Nå ser jeg at Nybrygga Eiendom AS hever leilighetsprosjektet grunnet faren for flom. Hva gjør kommunen med helsehusets plassering? De skal kun bore ned noen stålstenger 12 til 30 meter ned og inn i fjellet. Ved en storflom kan det bli svært dramatisk her med eldre i 72 omsorgsleiligheter. Vi opplevde stormen Hans, og den var både alvorlig og svært dramatisk.

Vi ser at klimaendringer utsetter oss for store utfordringer. Vi ser på Dagsrevyen daglig at det er tørke, flom, ras, skogbranner, jordskjelv og tusenvis av omkomne. Norske kommuner blir oppfordret til å ta grep for å hindre ulykker og skader i tilfelle flom. NVE sier at man ikke bør plassere bygninger nær vassdrag. «Ny bebyggelse bør alltid plasseres i tilstrekkelig avstand fra elvebredden, og en må sikre at elveløpet har tilstrekkelig kapasitet for de største vannmengdene. I områder der risikoen for flom er stor, kan det være nødvendig å omdisponere flomutsatte arealer». Er Orelunden et forsvarlig sted å bygge et helsehus på? NVE sier nei.

Jan Henrik Jensen