Debattinnlegg

Lindesnes kommune har 34 korttidsplasser, seks av disse legges ned ved Marnardal omsorgssenter. Ved Ulvegjelet omsorgssenter legges alle 12 omsorgsboliger ned. Mandal sykehjem, avdeling 6 legger ned syv langtidsplasser. Ved Mandal sykehjem, avdeling 4 legges en langtidsplass ned. Lindesnes kommune har i dag 231 kort- og langtidsplasser. 26 av disse legges ned.

I 2027 skal Helsehuset med omsorgsboliger stå ferdig, på tomta til nåværende Orelunden omsorgssenter som da er revet. Vi vet alle at vi står overfor en stor «eldrebølge», og det krever naturligvis flere omsorgsboliger. Men det løses antageligvis ved at de eldre bor lenger hjemme. Hvilket blir en utfordring med dagens sykepleiermangel på 6600, og 2500 helsefagarbeidere som mangler grunnet dårlige lønnsbetingelse og et ufattelig overtidsarbeid.

Mange eldre søker om plass på omsorgssenter, men får avslag grunnet plassmangel. Det er svært vanskelig å kunne akseptere denne holdningen til de eldre som har arbeidet et langt liv. De fortjener en anstendig og hyggelig alderdom.

Jan Henrik Jensen,

Orelunden omsorgssenter