Vinn-vinn: Skogsveier skaper arbeid, henter ut grønne verdier

Debattinnlegg

Grave-entreprenører har måtte parkere sine gravemaskiner. Myndighetene ser etter tiltak og stimuli som kan gi umiddelbar effekt. Norge gror igjen, og vi trenger infrastruktur for å hente ut disse verdiene, til sagbruk og byggenæring, til prosessindustri og til grønn bioenergi.

De tiltak som regjeringen har initiert så langt har liten umiddelbar effekt for de små- og mellomstore bedriftene som sliter mest nå. Myndighetene ser jo etter hvordan man skal skape treffsikre tiltak som stimulerer til aktivitet raskt og umiddelbart. Svaret ligger oppe i dagen: bruk ordninger som allerede er på plass. Det finnes nemlig en kanal – en vei, så å si – som allerede er oppgått og vel etablert: tilskuddsordningen for bygging og utbedring av landbruks- og skogsveier.

Mitt forslag er at regjeringen med umiddelbar virkning markant øker støtten til bygging og utbedring av skogsveier. Det ble 2018 gitt 92,5 millioner i offentlige tilskudd til slike tiltak, og denne summen kan enkelt økes. Det vil umiddelbart gi effekt gjennom at det er mange små prosjekt som enkelt kan iverksettes. Disse prosjektene har typisk kostnad på noen hundre tusen og opp til 2-3 millioner korner. Prosjektene trenger minimalt med prosjektering og er ofte enkle, men gir god og umiddelbare effekt på sysselsettingen.

Slik veibygging er samfunnsnyttig og skaper langsiktige verdier som igjen vil løse ut ny aktivitet ved at det blir enklere å gjennomføre annet verdiskapende arbeid i skogen. Det er vel dokumentert at skogsveinettet i Norge er underutviklet og har et stort behov for investeringer.

Midlene som blir tilført disse prosjektene vil umiddelbart skape aktivitet hos små entreprenører som sliter veldig tungt nå. Dette er entreprenører med 1-15 ansatte og noen få maskiner. Disse små bedriftene er bærebjelker i sine lokalsamfunn og lokale arbeidsplasser, og må reddes.

Saksbehandlingen i disse tilskuddsordningene er veletablert og velfungerende på fylkes- og kommunenivå, slik at det ikke er behov for å bygge opp noe nytt apparat. Ordningen kan enkelt gjennomføres ved at tilskuddsprosenten for hvert prosjekt økes betydelig, gjerne dobles, og at staten forskutterer for skogeierens egenandel.

Her kan vi skape umiddelbar næringsdrift, sikre lokale bedrifter og arbeidsplasser, og så kan vi litt etter litt hente ut de grønne fornybare verdiene som står der og venter.

Bjelland, 23.03.20

Arne Roland, styreleder Trekraft AS

Les hele saken med abonnement