AMS-strømmålere og Norge som et fritt, demokratisk velferdssamfunn

foto