Hva skjer med industrien i Agder i det grønne skiftet?

foto