Når maten er dårlig over lengre tid, venner du deg gradvis til å spise lite