Leserinnlegg

Det er bare fire år til Sør-Norge risikerer et kraftunderskudd, ifølge Statnett. Olje- og energiministeren svarer at det også finnes andre prognoser som viser et mindre dystert bilde. Det er riktig, men det skyldes at de andre prognosene legger til grunn en mindre ambisiøs klimaomstilling, og at færre av de planlagte industrietableringene i Norge i de kommende årene gjennomføres. Vil statsråden det? Vil Stortinget?

Én ting er helt sikkert, mye av det som vil gå tapt, går i så fall tapt i Agder. Agder ønsker å ta posisjoner innenfor fremtidsnæringer med stort potensial. Batterifabrikk i Arendal, grønt hydrogen og ammoniakk i Kvinesdal og ny industripark i Froland er eksempler på nye etableringer som vil kreve store mengder kraft til en fornuftig pris. Alle prosjektene er på ulike måter viktig for å redusere klimagassutslippene, og for å sikre fremtidens arbeidsplasser i regionen.

At flere av disse kan gå tapt, vil fort bli en selvoppfyllende profeti når det går opp for industrien at det ikke finnes nok kraft til å realisere nye prosjekter. Det betyr at prosjekter som kunne skapt arbeidsplasser og verdier lokalt i Agder, i verste fall kan havne i utlandet.

I behandlingen av energimeldingen viser flere partier at de er oppmerksomme på utfordringene knyttet til et kraftunderskudd i 2026. Men det finnes ikke flertall for noen løsninger på problemet.

Det enkleste som kan forhindre kraftunderskuddet er en storsatsing på energieffektivisering og solenergi de kommende årene. Her er noen eksempler på hva Stortinget kunne ha vedtatt, for i årene frem til 2026 ha en bedre plan for å gjøre tilgjengelig mer kraft:

· Inngå en tilleggsavtale med styringsmål for Enova, med oppdrag å realisere 10 TWh energieffektivisering og 5 TWh strømproduksjonen i bygg i 2030.

· I statsbudsjettet for 2023 – og årene deretter – sette av 1 mrd. kroner til å støtte velprøvde energitiltak i husholdninger, herunder borettslag og sameier.

· Påse at Enova også skal tilrettelegge ordninger som utløser energitiltak i næringsbygg, kommunale bygg og landbruksbygg.

· Følge EU-kommisjonens oppfordring til medlemsstatene; fjerne mva. på produkter og tjenester som gir energisparing i hjemmene, gjennomføre en bred renovasjonsbølge i bygningsmassen og sette krav om solstrøm på alle nye bygg.

Vi må også få fart på utbyggingen av ny, fornybar energi. Blant annet derfor er havvind-satsingen så viktig. Men vi må også modernisere kraftverk, legge til rette for økt bruk av solkraft – og der forholdene lokalt ligger til rette for det må vi også få mer vindkraft på land. Kort sagt: skal grønn energi fortsatt være et norsk konkurransefortrinn, må vi både effektivisere bruken av energien vi allerede har – og bidra til en betydelig vekst i produksjonen av fornybar energi. Da vil vi både skape jobber og kutte utslipp. Samtidig.

Høye G. Høyesen, regiondirektør NHO Agder

Svein Jåtun, regionsjef Nelfo Sørlandet