Alle barn har rett på en trygg jul

Stian Johansen, kommunikasjonsansvarlig i Barn av Rusmisbrukere, og Silje Vold, spesialrådgiver vold og overgrep hos Redd Barna. Foto: Synne Dahl og Nora Lie/Redd Barna