Mandal kommune bestemte i sin tid at det ikke skulle være alkoholskjenking i foajeen på Buen. Nå har Buen sendt inn en søknad der de ber om en lemping av dette forbudet. Jeg mener det er gode argumenter for å innvilge en slik søknad.

Etter min mening er en av de viktigste driverne for et aktivt band-miljø at man har et sted å opptre. Vi er i dag så heldige at det finnes flere mindre scener for live-musikk i byen. På denne måten kan man jobbe seg opp et stadig større publikum, til man til slutt våger seg på en konsert i Buen kulturhus. Klubbscenen på Buen er et flott mellomnivå der man får proffe forhold til en overkommelig pris. Her er det også lagt til rette for alkoholservering like utenfor konsertrommet. Dette fungerer etter min mening veldig bra.

Å leie Storsalen for en konsert er mer krevende. Her er det mye som skal på plass for å gjennomføre en konsert og kostnadene er derfor tredoblet i forhold til Klubbscenen. Artisten må selge veldig mange billetter for å få regnestykket til å gå opp. Mange kvier seg derfor for å ta dette skrittet. Samtidig er en konsert i Storsalen et viktig og riktig skritt for artister som vil noe. Storsalen er Mandals egen Royal Albert Hall. Hvis man klarer å fylle Storsalen, så har man klart å levere noe folk vil ha. Det gir en form for anerkjennelse og det gir motivasjon til å stå på. Det er derfor etter min mening svært viktig for Mandals artist-miljø at det legges til rette for konserter i Storsalen.

Da bør man se på alkoholserveringen. Dagens ordning fremstår som lite proff. I dag bruker man et relativt stort område av salen for å sette opp en improvisert bar. Dette er uhensiktsmessig av fire grunner. De to første er viktigst for artisten. De to siste kan andre best vurdere viktigheten av.

1. Baren og køen til baren tar opp betydelig plass. Det betyr at færre billetter kan selges og det blir vanskeligere å få økonomien til å gå i pluss.

2. Konsertopplevelsen blir dårligere. Det er ikke bra for verken publikum eller artister når mye av energien i rommet dreier seg rundt køståing og bestilling av drikkevarer.

3. Det er krevende arbeidsforhold for de som står i baren. På grunn av lydnivået må det skrikes og veives fra både de som kjøper og de som selger.

4. Skjenkekontroll. Man kan anta at det er utfordrende å skulle påse at skjenkeregler blir fulgt inne i et konsertrom.

Kort fortalt. Forholdene rundt alkoholservering i Storsalen står ikke i stil med resten av vårt flotte kulturhus. Så kan man selvfølgelig hevde at det bare er å la være å selge alkohol. Da vil vi i så fall miste store deler av publikum, og gjøre økonomien rundt en konsert enda vanskeligere enn det er i dag. Jeg håper inderlig ikke at vi kommer dit.

Jeg har stor respekt for at det må gjøres en grundig avveining mellom ulike hensyn når det gjelder skjenking av alkohol. Mitt poeng er at vi må se hvordan beslutninger fungerer i praksis, og så gjøre justeringer når dette er fornuftig og forsvarlig.

Jeg håper at kommunen innvilger søknaden fra Buen slik at det blir et proffere opplegg rundt alkoholserveringen i forbindelse med konserter i Storsalen. Det tror jeg alle vil tjene på.

Kåre Helland-Olsen