Jeg bor på Orelunden omsorgsenter, om lag åtte meter fra døren til dagsenteret og betaler altså transport frem og tilbake daglig.

Jeg er en bruker av dagsenteret på Orelunden, og det er jeg fem dager i uken. Jeg sendte et spørsmål til Lindesnes kommune for å høre hva jeg betalte for, dette svaret fikk jeg:

«Brukere betaler en fast sum pr dag de har vedtak om å være på dagsenter, og det er kun disse dagene brukere på dagsenteret blir fakturert for. Denne summen inkluderer transport, aktiviteter og måltider».

Jeg bor på Orelunden omsorgsenter, om lag åtte meter fra døren til dagsenteret og betaler altså transport frem og tilbake daglig. Regler sier at alle brukere som bor hjemme skal hentes og kjøres hjem igjen. Det er jo en hyggelig ordning, men jeg bor jo på Orelunden, åtte meter fra dagsenteret og blir naturligvis verken hentet eller returnert, så jeg mener at transportkostnadene returneres snarest.

Jan Henrik Jensen