Bommen i Sandskargata

Jeg har observert at biltrafikken i Sandskargata og Keiser Nicolaus gate mot Adolph Tidemands bro, er svært redusert etter bommen kom opp i Sandskarsgata.

Adolph Tidemands bro samler det meste av myk trafikk fra østre deler av Mandal og den aktuelle del av reguleringsplan går jo på trafikksikkerhet. Kan ikke se at politikere/administrasjon overhode vurderer trafikksikkerheten for myke trafikanter.

Det har i en årrekke vært kompenserende tiltak i Sandskarsgata, som 30 km/t fartsgrense og fartshumper. Dette har ikke fungert. Pussig at rådmann ikke er klar over at disse tiltak har vært på plass.

Her påstår politikerne og administrasjon at de har satt seg inn i hva en åpning av bommen og enveiskjøring av Sandskarsgata vil innebære.

At det vil føre til en sterk økning av trafikken i krysset Coop /Best, nå når hele Nedre Malmø blir tvunget denne veien, betyr lite.

At det blir blandet trafikk med all myk trafikk fra øst for elva til Buen, lekeplass, kulturskole, sentrum, skoler, Speilen, idrettshaller og fotballbaner betyr lite.

At en næringslivsaktør som ikke har satt seg inn i denne delen av reguleringsplanen for området, ser ut til å ha påvirket politikerne fra de fleste partier, og at man lar det gå ut over myke trafikanter, sier noe om hvem politikerne lar seg påvirke av.

Fra en beboer med barn i området, og som daglig ser strømmen av myke trafikanter i området.

Øyvind Spinnangr

«Tårnhuset»

Les hele saken med abonnement