Foreldre som skader barn

Ada Sofie Austegard Foto: Stian Herdal