Foto: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken

Boplikt en velsignelse for Mandal