Debattinnlegg

Angående utsettelse av E 39 på strekningen Mandal - Lyngdal er jeg helt enig med ordførerne som mener dette er helt uakseptabelt. Hva kostet det å vente et par år med det tredje feltet i Trybakken? Husker jeg ikke feil så kostet det like mye som de to andre feltene til sammen. Det som koster er jo å få anleggsmaskiner og utstyr på plass.

Etter min mening så er Nye Veier veldig flinke til og ordne opp rundt veiene etterhvert som de er ferdig med en strekning.

Regjeringen og Stortinget bør etterbevilge det som trengs. Vi har jo betalt enorme summer i strøm, bensin og dieselavgifter pluss at oljefondet er blitt enormt. Bruk noe mere av disse pengene i Norge. Alle er tjent med god infrastruktur her. Jeg mener det ikke er god nok kontroll på pengene som sendes til u-hjelp.

«De grønne» tror visst at lille Norge kan opp i alt, bare vi «tenker grønt». Ta heller tak i politikerne og få dem til å forhandle med kollegaer i de store landene som virkelig forurenser naturen. Bare bilparken i en av storbyene i Europa forurenser mere enn alle bilene i Norge til sammen.

Mvh Asbjørn Olai Hansen